Soulboarders.com

Wedstrijd data

21 mei 2011 PSL Landgraaf

4 en 5 juni  PSL Terneuzen
Disclaimer

Niets van de inhoud van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Soulboarders vereniging.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan geen garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie, de (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Suggesties, ideeen en materialen over deze pagina's die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die door derden op onze site geplaatst wordt. Deze informatie wordt vrijwillig geplaats en na plaatsing kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.ArchievenXML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Wie zijn we | Contact | Deze website is gemaakt door Marc Lubbers van GraphicMix